Inbjudan
Anmälan
Seglingsföreskrifter
Banbeskrivning
Deltagarlista
gastbank
GranPrix -00
GranSegel

Bana A, enskrov

• Start

• Saxaren om BB

• Norrholmen om SB

• Möja om SB

• Prick, black/yellow, nordost Långören om SB

• Fjärdholmen om SB

• Tistronskäret, NO om Tjägö om BB

• Målgång

Bana B, enskrov

• Start

• Tistronskäret, NO om Tjägö om SB

• Fjärdholmen om BB

• Prick, black/yellow, nordost Långören om BB

• Möja om BB

• Norrholmen om BB

• Saxaren om SB

• MålgångBana A, flerskrov

• Start

• Saxaren om BB

• Norrholmen om SB

• Möja om SB

• Prick, black/yellow, nordost Långören om SB

• Fjärdholmen om SB

• Röd prick NO Nya Kanholmsgrundet om SB

• Södermanskär om BB

• Tistronskäret, NO om Tjägö om BB

• Målgång

Bana B, flerskrov

• Start

• Tistronskäret, NO om Tjägö om SB

• Södermanskär om SB

• Röd prick NO Nya Kanholmsgrundet om BB

• Fjärdholmen om BB

• Prick, black/yellow, nordost Långören om BB

• Möja om BB

• Norrholmen om BB

• Saxaren om SB

• Målgång

Banalternativ redovisas vid skepparmötet, Lördag 010901.