Inbjudan
Anmälan
Seglingsföreskrifter
Banbeskrivning
Deltagarlista
gastbank
GranPrix -00
GranSegel

GranPrix 010901

Seglingsföreskrifter

Seglingen genomförs i enlighet med IKR 1997-2000, LYS-Regeln och dessa seglingsföreskrifter.
Det åligger varje båts skeppare att båten är ansvarsförsäkrad.
Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning.
(Deltagande sker på egen risk)

Skepparmöte hålles lördag 010901, 09.00.

Startprocedur

Starten sker mellan två bojar.

Start 1, enskrov.

Starttid ca. 11.00 den 1 September 2001.

6 minuter före start: Blå flagga visas, ljudsignal ljuder. Detta gäller som varningssignal för starten.

5 minuter före start: Gul flagga visas, skott ljuder. Detta gäller som förberedelsesignal.

Start: Blå flagga och Gul flagga tas ned, skott ljuder.

Start 2, flerskrov.

Efterföljande start signaleras på samma sätt minst 10 minuter efter första start.

Återkallelse

Enskild återkallelse sker med upprepade korta ljudsignaler.

Banbeskrivning

Bansträckning redovisas separat.
Bana A: Banan seglas medurs.
Bana B: Banan seglas moturs.

Målgång

Målgång sker mellan två bojar, i omvänd riktning mot starten.

Avkortning av bana

Avkortning av bana kan ske.
Alternativ målgång sker mellan boj och start/målfartyg, märkt med gul flagg. Ljudsignaler för att att uppmärksamma deltagarna om avkortad bana avges.