Innehåll Granboken:


1. Vindförvaltning

Kraftparalellogram Anpassa vindkraften
Vindkraft Maximera vindkraften

2. Effektivare vindförvaltning

Segelform Lutning och rodertryck
Vindförhållanden Stallning
Kontrollera trimmet Telltales i storsegel
Telltales Trimma i rätt ordning
VMG

3. Trimningscykel, verktyg och effekt

Trimningscykel Skotdrag
Förstagsspänning och sagg Skotvagn
Fallspänning Mastböj
Anfallsvinkel Uthal
Skotpunkt Förliksspänning/Cunningham
Skotdrag Kick
Fock Snörp
Rullgenua Hårdvindssegling
Revning och inrullning Revning
Storsegel Öppna bogar

4. Undanvindssegling

Vindkraft Hissning
Segeltyper Trim
Gennaker Bomvinkel
Hissning Hornens höjd
Halshornslina Skotning
Skotning Lättvind
Läns Hårdvind
Gipp Broach
Spinnaker

5. Riggtrim

Grundtrim Mellanvant
Mastlut Fioler
Sidledstrim Fintrim
Spridarvinklar Akterstag
Undervant Backstag
Förböj Praktiska tips
Aktre undervant / Undre backstag

6. Växellådan

Materialval Skotvagn
Akterstag Uthal
Backstag Cunningham
Undre backstag Kick
Skotning Spinnakerskot
Skotpunkt Suggor
Storskot Sittbrunnsmiljö

7. Segelvård

Båt & rigg Rullsegel
Innan riggning Förvaring ombord
Halshornsbeslag och mantåg Vinterförvaring
Vanten Reparationer
Akterstag och backstag Reparationssats
Fall Revor
Segel ombord Sömmar
Hissning Trimlinelås
Fladder Travare
Slitage Spinnaker och Gennaker
UV-strålning, fukt och luftföroreningar Vinteröversyn

Ordlista

Slutord


Synpunkter på denna sida emottages tacksamt av Johan Tuvstedt, webmaster@gransegel.com
Sidan senast uppdaterad Thursday, October 19, 2006
© Copyright Gransegel AB 2001