Gransegels tillskärningstekniker – möta framtidens behov.

En liten tillbakablick.
För att beskriva dagens tekniker är det intressant att först kasta en blick tillbaka i tiden. Om vi lämnar den allra mest basala metoden att rulla ut segelduken in en mall i full skala på golvet och manuellt rita in intagningar, så kom den första stora revolutionen i mitten av 80-talet då plottrarna började dyka upp på marknaden. I och med detta flyttade en stor del av segelmakarens vardag upp från en knäliggande arbetsställning på golvet till en stående vid stora bord.

Plottern.
I och med datoriseringen av designmomentet blev det möjligt att med en plotter rita ut alla paneler direkt på segelduken med tidigare ouppnåelig precision. Med detta öppnades helt nya möjligheter att producera komplicerade panellayouter och designer på en förhållandevis kort tid, vilket i sin tur innebar att priserna kunde hållas på vettiga nivåer. Därför kunde dessa för tiden komplicerade konstruktioner med radiella paneler bli var seglares egendom.

Nästa steg.
Det dröjde sedan inte länge innan dessa plottrar utrustades med någon slags skärande teknik, vilket innebar att det kvarvarande manuella momentet att med sax skära ut de plottade panelerna försvann. I och med detta kunde segelmakaren dels producera avancerade segel snabbare, men ännu viktigare, till en precision och repeterbarhet som man tidigare bara kunnat drömma om.

Idag.
I dagsläget måste vi kunna plotta och skära ett flertal olika fibrer med helt olika egenskaper. Därför är Gransegels huvudloft idag utrustat med både Laser och knivskärsteknik. Detta medför att vi klarar att plotta och skära alla de på marknaden förekommande segeldukarna med sina olika konstruktioner och fiberinnehåll. Dagens moderna maskiner tillsammans med designmjukvaran (CAD/CAM) kan förutom skära ut själva panelerna, märka ut sömsmåner, placering av siffror och märkning, telltales, lattfickor etc etc. Seglen har därmed fått en mycket högre kvalitet och när vi hittar  en snabb design kan vi återanvända all vår erfarenhet.

I morgon redan idag.
Nu kan vi även få segelduken individuellt tillverkad för just ditt segel med sk. stringteknik. En design med fibrerna utlagda efter behov skickas till en fabrik som laminerar segelduken för just ditt segel, med den form och i det material vi kommit överens om. Utan att bli för teknisk kan man säga att dessa segel har en kortare mekanisk livslängd än segel tillverkade med konventionell segelduk där tillverkaren låtit materialet passera valsar med både tryck och värme för att optimera lamineringsprocessen.

När vi är nöjda med ”lägget”, skickas det ut för skärning på kniv- eller laserskäraren.

För att minimera materialspillet, och därmed kostnaden, jobbar vi med avancerade packprogram som optimerar materialutnyttjandet.

Hämta.
Klicka på bilden för att ladda ner hela brochren i PDF format. ca 1,5mb
stockholm 08 718 30 60

malmö 040 15 00 28

oslo +47-67 58 71 50