Segla entyp

Att segla entyp är utslagsgivande och oförlåtande.

Gransegel har sedan starten för mer än 60 år sedan mätt sina framgångar i entyps klasser. I entypssegling får du som seglare och vi som segelmakare bekänna färg.

Till entypsbåtar räknas alla båttyper som styrs av och uppfyller reglerna för en förutbestämd klass. Reglerna kan se väldigt olika ut mellan olika båttyper, -somliga så strikta att du som seglare får nöja dig med att välja färg på tamparna, andra friare så kallade konstruktionsklasser där design på båtar, segel och material kan skilja sig åt.

Vinden kan vara nog så nyckfull, men entypssegling är det närmsta vi seglare kan komma att segla på lika vilkor. Därför blir detaljerna så mycket viktigare. Gång efter annan kan man förvånas över hur så lite kan göra så mycket i fråga om fart och höjd på kappseglingsbanan, en slät botten, en vältrimmad besättning, en keps bak & fram, – ja allt som minskar motståendet är av intresse. Timmar på gymmet, på vattnet, under en pressenning på båtklubben, rätt material, erfarenhet och kunskap, allt räknas samman när den snabbaste seglaren ska koras i en entypsklass, på SM, på VM, i America’s Cup eller i OS. Just därför är entypssegling så viktigt för oss på Gransegel. Här finns all vår samlade erfarenhet kring material och konstruktion, mastböjar och segelform.
På tävling får vi visa vad vi går för.

Hårt arbete och många timmar under många år har gjort att vi på Gransegel har kunnat vara med och bidra till ett oräkneligt antal SM-medaljer i en mängd olika entypsklasser. För oss på Gransegel ligger utmaningen i att göra segel med förutbestämda mått, material och dukvikter så snabba som möjligt. Det är en komplex uppgift och utvecklingen pågår ständigt, än är det snabbaste seglet inte sytt!

Material och konstruktion skiljer sig åt mellan olika entypsklasser. Fråga oss så tar vi fram ett förslag på segel utan kompromisser till din entypsbåt. 

kappsegling, start

Nöjer du dig inte med att ha samma fart?