Nu är det gennaker som gäller!

Redan för femton år sedan annonserade vi om våra gennakrar, men seglare är ofta försiktiga generaler; vi fick många förfrågningar men få beställningar.
Men vinden har vänt. Numera gör vi mängder av gennakrar, av alla sorter.

Allt fler seglare uppskattar poängen med gennakern, som är både enkel att hantera och ett effektivt segel. Gennakerns namn avslöjar varför: den har drag av både genua och spinnaker. Den har spinnakerns tunna duk och stora yta och precis som spinnakern är den ett undanvindssegel.
Men det finns också genua i gennakern. Den är ett asymmetriskt segel med inbyggd vingform. Den halsas i däck - framför förstaget - och skotas ungefär som en genua, fast med skotpunkten längst akterut.
Allt det här gör gennakern till ett snabbt och hanterbart segel. Någon bom behöver inte riggas upp (även om bom kan användas). Och man gippar nästan lika enkelt som med en genua; gennakern får passera framför förstaget istället för inne över fördäcket.
Det är gennakerns vingform som gör seglet så effektivt och så spännande för segelmakaren. En gennaker kan fungera i en skenbar vind (den vindvinkel som Windexen visar) från 50 grader ända ner till 160 grader – från snäv halvvind ända ner till öppen slör!
Ju närmare vinden, desto planare och mer genualikt segel. Ju närmare länsläget, desto fylligare och mer bredaxlat segel.
På Gransegel har vi delat in våra gennakrar i tre grupper: Alfa, Beta och Gamma. Varje grupp innehåller tre olika basdesigner. Allt som allt nio olika skärningar, således. Men du kan vara lugn, vi vet vilken av dem som kommer att passa bäst för just ditt sätt att segla.

ALFA Detta är cruisingseglarens gennaker. Den ersätter allroundspinnakern. Den har en rund form som gör att den står snällt och är förlåtande till sitt sätt; den tål lite autopilotvingel utan att kollapsa. Men den passar också kappseglaren när det börjar trycka på lite och bogen börjar närma sig läns. Här pratar vi om typiska Windex-vinklar på 90-155 grader.

BETA Det här är ett bra allroundsegel för kappseglaren. Här hittar vi den gennaker som motsvarar en VMG-spinnaker, alltså det segel man hissar när snabbaste vägen inte är rakt fram och man får skära och gippa sig ner på länsen. Det är också det segel man väljer när vinden inte orkar fylla den runda Alfan eller när det bär emot. Typiska Windex-vinklar är 75-110 grader.

GAMMA Internt kallar vi det här seglet för ’screacher’, ett namn som antyder att det handlar om ett plant segel. Den planaste designen i den här gruppen påminner mycket om en genua, men är större till ytan och har mer inbyggd twist för att inte stänga i toppen. Typiska Windex-vinklar i den här gruppen är 45-80 grader.

Det är vårt engagemang i många olika klasser som ligger bakom Gransegels starka utveckling av gennakern. De snabba flerskrovsbåtarna har lärt oss göra segel för de snävare vindvinklarna, typ screachern och J/80-klassen har skapat stora runda monster för nerförsbackarna. Ett kvitto på framgången är också resultaten i OS, där 60 procent av alla Tornados seglade med en gran i halshornet.
Erfarenheterna från kappseglingsbanan går nästan alltid att överföra till familjeseglarna. Hemligheten med de rundare cruising-gennakrarna är att få förliket att rotera ut i lovart, bort från virvlarna nära storseglet.
Gennakrar för de snävare vindvinklarna, ner till max 120 graders skenbar vind, kan vi göra rullbara. De gennakrar vi gör för öppnare vinklar än så blir för fylliga i toppen för att kunna rullas, men de fungerar bra med spinnakerstrumpa.
Eller varför inte börja kalla det gennakerstrumpa, nu när paradigmskiftet nått så långt.

PS. Gennakern i all ära – men vi har inte glömt bort hur man gör en bra spinnaker!

* Här kan du se vilka färger som spinnakerduken tillverkas i

* Här kan du se vilket peke som passar din båt

De snabba flerskrovsbåtarna har lärt oss göra segel för de snävare vindvinklarna, typ screachern och J/80-klassen har skapat stora runda monster för nerförsbackarna. Ett kvitto på framgången är också resultaten i OS, där 60 procent av alla Tornados seglade med en gran i halshornet.
Alfa 90-155
Beta 75-110
Gamma 45-80
GENNAKERBOGSPRÖT / PEKE
• Ger gennakern mer fri vind
• Underlättar vid gippning
• Alltid i stand-by läge klart för användning
• Enkelt att stuva undan
• Unika ändbeslag
• Kan monteras på de flesta båtar
Hämta.
Klicka på bilden för att ladda ner hela brochren i PDF format. ca 1,5mb
stockholm 08 718 30 60

malmö 040 15 00 28

oslo +47-67 58 71 50