Inmätning av segel.

Mätmän rekommenderas och uppmuntras att ta betalt för sina tjänster. Detta är viktigt eftersom, i motsats till en jurymedlem, en mätmans handling kan få långtgående konsekvenser för en klass. Mätmän ansvarar också för att tillhandahålla samt se till att mätverktyg och mätutrustning har erfordelig noggrannhet samt ha ett yrkesmässigt ansvar för den service de tillhandahåller.

Gransegel är auktoriserade av SSF, Svenska Seglarförbundet, att mäta in både egentillverkade och andra segel och märka dessa enligt regelverket.
Vid mätning och märkning av externa segel tar vi ut en mätavgift på
1.000:-/segel.
Gransegel som ska tillverkas enligt mätregel påläggs en avgift på
700:-/segel för mätning och märkning.
När ett nytt segel mäts agerar mätmannen på vägnar av ägaren och den nationella myndigheten och ska, inom ramarna för tillämpliga regler, eftersträva att skydda både ägarens och myndighetens intressen.
En mätman ska inte certifiera ett segel innan han har fastställt att det helt överensstämmer med reglerna.

Har ni frågor om mätning, kontakta mätansvarig Noel Barkelius
noel@gransegel.com

Hämta.
Klicka på bilden för att ladda ner hela brochren i PDF format. ca 1,5mb
stockholm 08 718 30 60

malmö 040 15 00 28

oslo +47-67 58 71 50