Spinnaker

Trots allt prat om gennakrar är det fortfarande spinnakern, den gamla hederliga, som är det bästa seglet för läns och mycket djupa slörar. Men det är också så, att hur man än gör den är det ett segel som passar bäst för just dessa djupa bogar. Visst, man kan göra den bättre för branta bogar genom att minska mitt bredden och bukdjupet, men man kommer ändå aldrig ifrån att akterliket stänger. Det finns alltså ingen anledning att krångla till det. Den symmetriska spinnakern är ett läns segel, och för läns i täta fält är det viktigaste att ha en stabil spinnaker som tål vingel och störd vind utan att kollapsa, samtidigt som den ska projicera så stor yta som möjligt i lovart.

Vad ska man ha för segel?
För entypseglaren är det naturligtvis inga problem, det är bara att följa entypsregeln. För den som seglar efter respitregler kan det vara lite svårare att sätta ihop sin segelgarderob. Mest komplett och klart effektivast blir det om man kombinerar symmetriskt och asymmetriskt. En spinnaker för djupa bogar, helst så stor som möjligt, tillsammans med en eller flera gennakrar för brantare bogar. Enda undantaget från detta är idag LYS regeln som inte tillåter både gennaker och spinnaker. Detta gör egentligen LYS båtar till de enda som fortfarande kan ha glädje av en gammaldags skärningsspinnaker. 

Epsilon Delta Zeta
DH baserad spinnaker. Stor dansk spinnaker. Det bästa läns seglet, men mätetalsmässigt dyr om den inte går under entypsregeln.
SMW omkring 2.4 x SPL
Harmonisk spinnaker, Perfekt för läns och en utmärkt allround spinnaker för den som bara vill ha en spinnaker. Mätetalsmässigt försvarbar i de flesta mätregler.
SMW omkring 2.2 x SPL
IMS baserad spinnaker. Går att göra effektiv för brantare bogar.
Standard på många båttyper.
SMW 1.8 x SPL

Mätregler
En spinnaker som är bred på mitten och smalare i basen är onekligen effektiv på läns. En jämnbred spinnaker kommer aldrig längre ut i lovart än vad bommen medger, men om den är bredare på mitten kan en större del av seglet arbeta sig ut i lovart och arbeta ostört från storseglet. Hur bred man får göra den styrs av reglerna: I IMS betalar man för seglen man har, dvs man kan göra i stort sett hur stora undanvindsegel man vill, men mätetalet blir därefter. DH regeln är väldigt generös när det gäller breddmåtten, det är därför danska båtars spinnakrar ser ut som de gör, medan gamla IOR regeln var ganska snål. Något som lever kvar och resulterat i att de flesta båtar har högsmala spinnakrar som standard. Vill man segla enligt Lysdatabladen måste man naturligtvis följa grundmåtten. Är man beredd att skaffa ett LYS mätbrev, och höja sitt mätetal något, kan man ofta göra ett betydligt effektivare segel. Åtminstone gäller detta för båtar med litet SPL mått, dvs kort spinnakerbom. För t ex en Ballad finns det ingen som helst anledning att göra en större spinnaker.Här kan du se vilka färger som finns på spinnakerduken

Panellayouten är viktig eftersom det är segelmakarens metod att hantera krafterna och få in den rätta formen i en spinnaker. Segeldesignern skapar en tredimensionell form i sin dator. Om inte panellayouten harmonierar med den formen går den inte att överföra till det verkliga seglet. Kläs den med för få paneler uppstår dessutom en paraplyeffekt – man får ett kantigt, ojämnt och töjligt segel.

Hämta.
Klicka på bilden för att ladda ner hela broschyren i PDF format. ca 1,5mb
stockholm 08 718 30 60

malmö 040 15 00 28

oslo +47-67 58 71 50