Kapell, segel & Rigg

Vi löser dina problem!

Gransegel är ett komplett segelloft med rigg och mastverkstad. Vår serviceavdelning med segelmakare och riggare erbjuder och utför alla serviceuppgifter relaterade till segel, kapell, rigg och mast mm. Vår mobila rigg service kommer till dig och löser problemen på plats. Vi har all utrustning som behövs för lösa alla dina problem från däck till Windex.

Segel

Serva dina segel ökad livslängd och en semester utan överraskningar

Rigg

Vi lagar och ersätter både stående och löpande rigg

Master

Vår mobila riggservice fixar och lagar din mast. Vi gör ombyggnationer och underhåll på mastverkstaden

Kapell

Sömmarna i kapellen tar slut långt innan duken. Rutorna i sprayhooden blir suddiga, vi fixar

Trots att det kanske är ett slitet begrepp så hänger livslängden på dina segel ihop med hur de sköts om. I takt med att materialen vi använder i seglen blir mer och mer utvecklade så ställer det högre krav på att de används och vårdas rätt.
Vi servar alla sorters segel och oberoende av fabrikat. När du kommer in med dina segel till oss går vi gemensamt igenom vad som skall göras. Ofta kan vi med ett tränat öga hitta och framför allt förutse skador och förstärka eller reparera innan kostnaderna blir allt för stora. Vi jobbar enligt en checklista där du kan se punkt för punkt vad vi gått igenom och reparerat. Med checklistan får du även ett betyg på ditt segel för att lättare få en uppfattning om seglets skick och fortsatta livslängd.

Vi för gärna en dialog tillsammans med dig om priset på reparationen. Ofta kan vi redan innan vi sätter igång ge dig ett fast pris eller en uppskattning om tidsåtgången. För många av de vanligare typerna av reparationer har vi en fast prislista som vi jobbar efter. Som segelmakare är vi väldigt styrda av årstiderna och vi ser gärna att du kommer in med dina segel eller kapell direkt efter båtupptagning. Arbeten som lämnas in sent på vårkanten kan vi få svårt att ha färdiga till sjösättning. Här brinner det nämligen i knutarna på vår och försommar. Naturligtvis hjälper vi dig med skador som uppstår under säsongen, men leveranstiden är kritisk. Får vi istället in jobben direkt under hösten hinner vi i lugn och ro gå igenom seglen och leverera ut allt i god tid till att din säsong börjar.

Vinterförvaring

Vi erbjuder vinterförvaring av segel och kapell. Seglen förvaras hos oss i våra torra och uppvärmda lokaler till dess att din säsong börjar.
Kontakta oss för prisuppgift eller fråga oss i samband med nästa service.

Vanliga Servicejobb

• Fullständig genomgång enligt vår checklista

• Montage eller byte av UV-skydd

• Montage av slitskydd

• Montage av rev

• Lagning av revor

• Mätning inför mätbrev SRS, Entyp och ORC

• Montage eller byte av travare och pistolhakar

• Anpassning av försegel för rullsystem

• Kapellsömnad och byte av sprayhoodrutor


Montage/ Demontage av segel

Vill du ha hjälp med att demontera och eller montera seglen på din båt kan vi numera hjälpa dig med det. Vinterförvaring ingår. Tjänsten kan byggas på med segelservice, riggcheck, riggtrimning samt av- eller påmastning av din båt. Kontakta oss för prisuppgift eller fråga i samband med nästa service.