fbpx

Gennaker

Med gennaker förenklar du din undanvindssewgling. Allt fler seglare uppskattar gennakerns fördelar. Den är både enkel att hantera och effektiv. Gennakern har drag av både spinnaker och genua. Den har spinnakerns tunna duk och stora yta och fungerar som ett undanvindssegel precis som spinnakern.

Men den har också genuas egenskaper. Den är ett asymetriskt segel med inbyggd vingform. Den halsas i centrumlinjen framför förstaget och skotas ungefär som en genua fast med skotpunkten längre akterut.

Det här gör gennakern till ett snabbt och hanterbart segel. Ingen spinnakerbom behövs (även om en bom kan användas). Och den gippar nästan lika enkelt som en genua genom att passera framför förstaget istället för över fördäcket.

Det är vingformen som gör seglet effektivt. En gennaker kan användas i skenbar vind från 50 grader ner till 165 grader, från snäv halvvind till öppen slör.

Ju närmare vinden desto planare och mer genualik blir gennakern. Ju närmare länsen desto fylligare och bredaxligare blir den.

Gransegel har delat in sina gennakers i grupper: A 1-5 och de närbesläktade code seglen Code 0 och 1. Varje grupp innehåller ett antal basdesigner, totalt mer än 15 olika skärningar. Men du kan vara lugn, vi vet vilken som passar just dig och ditt sätt att segla.

Här kan du läsa om gennakerrullar.


Gransegels gennaker

Gransegels starka utveckling av gennakern beror på deras engagemang i många olika klasser under snart 40 år. Flerskrovsbåtar har lärt dem att göra segel för de snävare vindvinklarna och under J-80 tiden utvecklade de stora runda monster för nerförsbackarna. Ett kvitto på framgången fick de i Tornado klassen under ett OS då 60 % av båtarna seglade med en gran i halshornet.

Erfarenheterna från kappseglingsbanan kan alltid överföras till familjeseglare. Hemligheten med de rundare cruising-gennakrarna är att få förliket att rotera ut i lovart, bort från virvlarna nära storseglet. Dessa segel utmärker sig för detaljer som att gennakern halsas ovanför pulpit och att de designas med högt skothorn för optimal respons på skotet samt förbättrad sikt. Framkanten designas lite rundare vilket gör seglet lite mer förlåtande om man inte hela tiden håller perfekt kurs.

Gransegels code segel, som är gennakrar för de snävare vindvinklarna, är rullbara. De segel som har större halvbredd än ca 74% blir för fylliga i toppen för att kunna rullas på ett säkert sätt, men de fungerar bra med en spinnakerstrumpa. Eller varför inte kalla det gennakerstrumpa?

P.S. Gennaker är bra, men Gransegel har inte glömt bort hur man gör en bra spinnaker.


Gennaker allround

Seglet för dig som vill slippa starta motorn så fort det öppnar upp och vinden avtar.
Denna gennaker halsas ovanför pulpit och designas med högt skothorn för optimal respons på skotet samt förbättrad sikt under seglet. Framkanten designas lite rundare vilket får seglet att bli lite mer förlåtande om man inte hela tiden håller perfekt kurs.
Förlikslängden är anpassad för gennakerstrumpa eller rullsystem.

Duken har en kraftig ripstop-funktion och är impregnerad för att seglet ska torka snabbt. Dessutom finns många färger att välja mellan för att komponera färgsättning efter dina önskemål.


A-1 Gennaker

Ett segel som täpper igen luckor i polär diagramet. Du vill inte kompromissa. Kompletterar en A-2.
Gransegels A-1 assymetriska spinnaker är konstruerad med sin maxbredd lite längre ner än A-2. Detta tillsammans med en planare design skapar en gennaker som är lätt att fylla då vinden är svag. Tillverkas i dukar omkring 0,5oz (22g/kvm). Seglet optimeras för skenbara vindvinklar mellan 80-130 grader och vindstyrkor mellan 0 och 15 knop (0- 8m/s).


A-2 Gennaker

Vill du slippa spinnakern är detta det närmsta vi kommer utan spinnakerbom. Du har koll på ditt VMG och vill länsa ifatt alla du ser.
En stor gennaker för djup slör och läns. Generösa breddmått och relativt djup design ger ett segel med mycket lyftkraft för att uppnå en separation från storseglets turbulens. Designas även för att separera gennakern från storseglet i sidled. Seglet är optimerat för skenbara vindvinklar mellan 70-160 grader och skenbar vind mellan 8 och 22 knop (4- 11m/s).


Läs mer om undanvindssegling

Hur seglar man med gennaker?

Halshornet fäster man i däcksnivå, inte vid förstaget som med genuan, utan istället så långt fram som möjligt, gärna på ett speciellt peke, som kan vara fast eller skjutas ut bara när det används.

Fallet leds genom ett block i masttoppen, så att det inte kan hoppa ur falltrissan. Blocket sitter ovanför förstagsinfästningen, så att gennakern kan gippas framför förstaget.

Skoten, ett på varje sida, som på en genua, bryts så långt akterut som möjligt, och lovarts skotet dras utanför förstaget men innanför halshornslinan eller framför båda, beroende på hur du vill gippa.

Hissning

Fäst säcken i mantåget på läsidan, ca en meter från halshornsbeslaget, eller framme i pulpiten. Seglet hissas i lä om genuan, så alla linor dras runt den. Se till att inga linor går genom mantåget eller snor sig på annat sätt. Lås halshornslinan i lagom längd och hissa. Låt gennakern fyllas med vind, om den är för hårt skotad lyfter gennakern inte. Ta ner, eller rulla in genuan. Vid kappsegling hissar du direkt från brunnen. Det gäller att hissa snabbt, samtidigt som halshornet dras fram. Om halshornet dras fram innan du har hissat tillräckligt kan seglet gå i vattnet, med en häftig trålning som följd.

Gennakern ska skotas löst så att förliket hela tiden är på gränsen att vika in. Om den vill falla ihop är det oftast för att den sugs in i undertrycket på storseglets läsida. Släpp på skotet, så fyller den igen. Vid segling med obemannat skot, är det snabbare att börja med att lova, tills gennakern fyller, och sedan släppa på skotet och falla av. Släpp också tillfälligt på storskotet så att undertrycket minskar, luftströmmen går från förlik till akterlik i bägge seglen – en utsläppt stor lä läar alltså inte alls gennakern bakifrån.

Läns

På läns fungerar luftströmmen inte längre som kring en vinge, utan vinden trycker istället fram båten. Det viktiga på läns är därför att få gennakern att projicera så stor yta som möjligt mot vinden.

Gennakern ska nu föras i lovart, så att den kommer fri från storseglet, och rundas till så att den mer liknar en spinnaker. Ett högre halshorn ger mer nedåtriktad skotvinkel, och därmed mer stängt lovartslik, och ett relativt löst skot gör gennakern rundare, och därmed stabilare. Ett bättre sätt att justera skotets vinkel är att använda en sugga. Halshornet kan då föras lägre och gennakern blir lugnare. Om gennakern är orolig, vilket den gärna blir vid grov sjö, räcker det oftast att sätta en lovartsgaj från halshornet, så att halshornet stabiliseras.

För att få seglen på olika sidor gippar antingen gennakern eller storseglet, beroende på vilket som är lämpligast för fortsatt segling. Om det är möjligt är det naturligtvis allra enklast att gippa storen.

Gipp

Att gippa med en gennaker skiljer sig inte mycket från att gippa med en vanlig genua. Börja med att falla av till platt läns, och samtidigt släppa på skotet så att skothornet kommer fram tvärs förstaget. För att inte gennakern ska vara allt för livlig, och vilja trassla sig, måste halshornet föras ganska lågt. Gippa storen så snabbt som möjligt, så att gennakern inte faller ihop bakom den, och skota runt gennakern. Skothornet ska passera mellan förstaget och den övriga gennakern, så att den vänder i sig själv. Lova först upp på den nya bogen, tills gennakern står stadigt, och fall sedan av till rätt kurs om du vill segla en öppen bog. Trimma in gennakern för den nya bogen.Du gippar enklast framför förstaget. En lättare gippteknik är att istället släppa fram gennakern, som en flagga. Detta kräver något längre skot, men risken för att friktionen blir för stor och gennakern snor sig försvinner. Gippas gennakern framför sig själv måste du passa det avlastade gamla läskotet, så att det inte blir överseglat.

Nedtagning av gennaker

När du ska ta ner gennakern underlättar det om du plattar ner lite så att gennakern skuggas av storseglet. Släpp på skotet så att seglet faller ihop och dra ner strumpan över seglet. Sedan är det bara att släppa fallet och stuva undan seglet i sin säck, alternativt dra ner det genom fördäcksluckan. Allternativet är en gennakerrulle.