fbpx

Att sy bra segel är en kombination av teknik och konst och mest av allt erfarenhet. Innan designprocessen börjar måste vi veta vad kunden förväntar sig av seglet. Ofta hör vi att man “bara familje seglar”. Det enklaste vore att sälja ett billigt segel med få finesser. Där skiljer vi oss från många. Vi försöker alltid få kunden att köpa ett så bra segel som möjligt, av den enkla anledningen att ju fortare det går desto roligare blir det. Alla våra kunder seglar ju för nöjets skull.
Det finns ingen som tvivlar på att det lättaste seglet som ej deformerar under vindtryck är det bästa. Att båten kränger mindre är en självklar prestandaförbättrare, men att slippa hissa 15 kilo extra varje gång seglet ska upp är ju ingen nackdel heller.
Ett lättare segel är nästan alltid ett tunnare segel och följdaktligen finns mindre material att nöta på. Så den stora frågan vi måste lösa med kunden varje gång förutom priset är – hur länge ska seglet hålla? När detta är löst har man ganska väl ringat in vilka möjligheter som finns.

Rätt mått är en självklarhet men ej helt enkelt att få till. Det är många parametrar som skall tas hänsyn till. Förutom att likadana båtar är individuellt anpassade med olika mastfabrikat m.m. skiljer det stort mellan olika båttyper
Ska seglet sys efter en klassregel eller ska det maximeras så mycket det går på befintlig rigg?
Storseglen måste anpassas efter mastlutning, förböj, mastböj med olika backstags och akterstagssträckningar. Genuan skall passa på skotskenan och smita runt röstjärn och spridare på ett optimalt sätt för att få bästa möjliga höjdtagning.
Detta är bara några exempel på vad som ska tas hänsyn till, och med vetskap om detta är det skönt att verka på ett segelmakeri med mer än 45 års erfarenhet av skiftande båtar och kunder.

När allt ovanstående är utrett och klart börjar det roliga för Gransegels designers! Jobbet börjar med att knacka in den yttre geometrin Förlik, akterlik  och LP eller underlik för genuor. Sedan skall vi bestämma storlek på kjol, akterliks urskärning och förlikskurva. På storseglet ska vi anpassa akterrundan efter antingen en klassregel eller kundens önskemål.
Nästa steg är att välja en design i vårt omfattande bibliotek och sedan anpassa den till ett specifikt segel. Finjusteringar görs på mast och förlikskurva beroende av förutsättningarna på båten och användningsområdet.
Definitionen på seglets tvådimensionella form är bukdjup i % av  kordans längd och bukplacering i % av kordans längd från förliket. Formen styrs bade horisontellt och vertikalt.  Den vertikala distrubitionen av seglets buk är en viktig faktor och varierar mellan rigg och båttyper. I varje tvärsnittssektion kan vi styra bukdjup, bukplacering, in och utfallsvinkel samt twist. Designprogrammet visualiserar hela processen grafiskt och numeriskt. Det finns en avancerad “fairing” function som ser till att seglet blir jämnt och harmoniskt. Alltihop kan visuellt kontrolleras I 3D på skärmen för att kontrollera att seglet passar perfekt runt spridare och röstjärn samt att skotvinklarna stämmer med verkligheten ombord på båten.
Trots att vi förfogar över ett omfattande designbibliotek krävs individuella designjusteringar på nästan varje segel vi tillverkar för att säkerställa perfekt passform.
Det är dessa små detaljer som sedan gör seglingen njutbar och rolig.

Trots all modern datateknik som vi förfogar över i form av stressanalys programmet relax och cad/cam systemet Sailpack är fortfarande den utveckling som sker i vårt design bibliotek en form  av konst där känslan styr. Detta beror på att seglen ska användas under så skiftande förhållanden i form av vindvinklar, vindstyrkor och sjöförhållanden. De tillfällen då vi kan utnyttja vår moderna teknik i designprocessen fullt ut är när vi får riktigt snäva kriterier för seglet. Kunden anger att det här seglet ska vara optimalt vid 10-14 knop, 100-115° skenbar vind och platt vatten. Detta händer dock sällan, de flesta vill att seglet ska klara allt från maj till oktober. Då gäller det att backa tillbaks till sina 40års empiriskt uppbyggda designer som under dessa förhållanden ger bästa nettot.
Det skiljer även mycket på designerna till båtar som kan verka lika men som kräver helt olika typer av segeldesign för att för att kunna seglas optimalt. Skillnaden mellan ett perfekt och nästan perfekt segel till en given båttyp är små, det kommer an till det småpillande vi ängnar oss åt för att seglet ska sitta perfekt på just din båt!
När allt stämmer och riggtrimmet är rätt kommer vingelmånen i telltales vara lagom utan att förlora höjdtagning. Alla sektioner kommer smita runt riggen när det sista skotas in för kryss med rätt buk och infallsvinklar.

När formen är klar är det dags att räkna ut hur membranet ska se för att utnyttjas optimalt. Det kallas i dagligt tal på loftet vådlayout. Panelerna läggs så att trådriktningen i duken utnuttjas bäst. CAD programmet räknar ut hur bitarna ska se ut för att passa på den 3D form vi skapat. Är det ett loadpath segel vi bygger så optimeras trådlayouten med hänsyn till riktning och rätt mängd och tjocklek på trådarna. När bitarna sedan sys eller limmas ihop har vi den form vi önskar fast i full skala. Lite lustigt för segeldesignern är att vid datorn är alla segel lika stora, men i verkligheten skiljer det flera hundra kvadrat ibland. Membranet är klart och de är dags att göra alla förstärkningar, ange var rev, lattor och travare m.m ska sitta.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *