Teorier och förklaringar Den mystik som råder kring segel och segelmakeri ska vi nu försöka klargöra. […]