Segeltrim handlar om att anpassa teorierna till praktiskt seglande. Man måste veta varför man gör en […]